Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
KOSGEB Binası 1. Kat 06800 Beytepe ANKARA
Tel: +90 (312) 297 6794  +90 (312) 297 6325
Fax: +90 (312) 297 6795
E-posta: yasamboyu@hacettepe.edu.tr
© Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi - 2017
HABERDAR OLUN
E-posta adresinizi ekleyerek eğitimler ve duyurulardan haberdar olun.
FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMI

 

EĞİTİMİN AMACI:

Ülkemizde hızla büyüyen ve artan kalkınma hedefleri doğrultusunda güncel ve doğru harita ve coğrafi bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Bu ihtiyaca en hızlı ve çağdaş cevap veren yöntemin sayısal fotogrametrik harita üretimi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu üretimi gerçekleştirmede en son teknolojiyi içeren donanım ve yazılımı kullanmanın yanında, bunu kullanacak nitelikli teknik eleman bulma sıkıntısı gerek kamu, gerekse özel sektörün önemli bir sorunu olma özelliğini korumaktadır. Sektörün acil gereksinim duyduğu bu eleman sıkıntısını aşmada bir ilki gerçekleştirmek üzere Hacettepe Üniversitesi ile Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Müşavirlik A.Ş. bir araya gelerek 20 Haziran-07 Eylül 2016 tarihleri arasında “Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme” yönünde sertifikalı bir eğitim programı gerçekleştirmiştir. Sonrasında gelen olumlu geri bildirimler üzerine anılan eğitimin tekrarlanmasına karar verilmiştir. Eğitimden hedeflenen; fotogrametrik harita üretimini gerçekleştirecek nitelikli teknik eleman yetiştirmenin yanında, bu üretimin teknik esaslara uygunluğunu denetleyecek teknik eleman açığına da çözüm getirmektir.

 EĞİTİME BAŞVURU:

Ön kayıtta için yardım dökümanımız için lütfen tıklayınız.

EĞİTİM PROGRAMI:

A. KURAMSAL EĞİTİM (30 Saat = 2 Hafta)

1. FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ 
Genel Tanım (Fotogrametri Nedir?)
Fotogrametrinin Sınıflandırılması
Tarihçe (Dünyada ve Ülkemizde)
Fotogrametrinin Diğer Uygulama Alanları

2. FOTOGRAMETRİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
İzdüşüm (Projeksiyon) ve Kuralları
İzdüşüm Çeşitleri
Fotogrametride Kullanılan Ölçü Birimleri
Görüntü Algılama Sistemleri (Sayısal Hava Kameraları)
Stereoskopik Görüntü Çekme Yöntemleri
Görüntü ve Harita Karşılaştırması
Yükseklik Farklarından İleri Gelen Görüntü Kayması
Görüntü (Resim) Eğikliğinden İleri Gelen Görüntü Kayması

3. STEREOSKOPİK GÖRME
Gözün Yapısı
Stereoskopik Görüş
Stereoskopik Görüşün Geometrik İncelenmesi
Stereoskopik Görüş Elde Etme
Ölçü Markası

4. FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME DONANIM VE YAZILIMLARINA GİRİŞ
Yazılım ve Donanım Tanıtımı
Stereo Görüntü Üzerinde Gezinme
Basit Uygulamalar

5. STEREOFOTOGRAMETRİNİN ESASLARI
Yöneltme Kavramı
İç Yöneltme
Dış Yöneltme
Karşılıklı Yöneltme
Kesin (Mutlak) Yöneltme

6. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNE AİT BAZI KAVRAMLAR
Görüntü Ölçeği
Görüntünün Kapladığı Alan
Görüntü Ayırma Gücü, Yer Örnekleme Aralığı (GSD)
Spektral Aralık ve Radyometrik Güç
Görüntü Sürüklenmesi
Düşey Abartma

7. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEKİ DETAYLARIN YORUMLAMAYA YARDIMCI ÖZELLİKLERİ
Şekil
Büyüklük
Detayın Niteliği
Renk tonları
Gölge
Doku
Yer (Coğrafya)
Ölçek

8. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
Tanım
Kontrol Noktalarını Belirleme Yöntemleri
Fotogrametrik Harita Üretiminde Uygulanan Nokta Sıklaştırma Yöntemleri
Fotogrametrik Nirengide Kullanılan Nokta Türleri
Fotogrametrik Nirengi Ölçme Yöntemleri

9. SAYISAL (DİGİTAL) FOTOGRAMETRİ VE SAYISAL HARİTA
Sayısal Görüntü Verilerinin Yapısı (Raster ve Vektör Veri Kavramları)
Otomatik Ölçmeler
Vektör Veri Toplama (Detay ve Eşyükselti Eğrisi Çizimi)
Sayısal Harita (Veri Katmanları) ve Ölçeğe Göre İçerik (Legand) Bilgisi
Sayısal Harita Üretim Yöntemleri
Editleme
CBS ve Sayısal Harita Farklılığı
Sayısal Haritayı Baskıya Hazırlama

10. ORTOFOTO
Tanım
Sayısal (Digital) Ortofoto İlkesi (Ortorektifikasyon)
Otomatik Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
Radyometrik ve Geometrik Hatalar ve Düzeltilme Esasları
Mozaikleme 
Neden Ortofoto ?
Ortofoto Ürün Türleri
True Ortofoto

Not: Kuramsal eğitimde, her ana konu başlığı günde 3 saat (18:30-21:30) olarak düşünülmüştür.

B. UYGULAMA EĞİTİMİ (150 Saat = 9 Hafta)

1. Stereo Şayısallaştırma
Proje Hazırlanması
Program Arayüzü ve Stereo Çizim Araçlarının (Toollarının) İncelenmesi
3D Mouse Ayarları ve Kullanım Uygulaması
Detay Yorumlama Uygulamaları
3 Boyutlu Arazi Aüzeyine Yanaşma, Yer Kotu Atma
Kapalı Alan Çizim Uygulaması
Çizgisel Detay (yol, şev, bina vb.) Çizimi
Eşyükselti Eğrisi (Münhani) Çizimi

2. Fotogrametrik Nirengi Uygulamaları
Proje Hazırlanması
Model ve Kolon Bağlama Uygulamaları
Dengeleme Öncesi Proje İrdelemesi
Fotogrametrik Nirengi Dengeleme ve Yorumlama

3. Ortofoto Üretim Uygulamaları
Proje Hazırlanması
Sayısal Yükseklik Modeli Hazırlanması ve Tanıtılması
Ortorektifikasyon (Düşeye Çevirme)
Seamline Üretim ve Editleme
Mozaik Üretim
Pafta Bazlı Ortofoto Harita Üretimi
Ortofoto Çıktısı Alma

Not: Uygulama eğitiminde her konu ana başlığı ve alt başlıklar için süre (saat) ve zaman (hafta) düzenlemesi, daha sonra hazırlanacak ayrıntılı zaman çizelgesinde gösterilecektir.

TOPLAM SÜRE: Yaklaşık 3 Ay